BAP Yönergesi

BAP Uygulama İlkeleri

Bursiyer Çalıştırmasına Yönelik Uygulama Esasları

YÖK Çerçeve Yönetmeliği

Bilimsel Toplantılara Katılacak Öğretim Elemanlarının Dikkatine;

Üniversitemiz BAP Uygulama İlkelerinin Bilimsel Toplantılara Katılma Projeleri 58. maddesinde belirtilen "Web of Science Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) indeksleri kapsamında yer alan (taranan) bilimsel toplantı düzenleme projelerine ilgili belgelerin sunulması koşuluyla ve BAP Üst Kurulu'nun onayı ile EK-4'de verilen destekler %100 artırımlı olarak verilir." ifadesi gereğince bu kapsamda bilimsel toplantılara katılım sağlayabilmek için aşağıdaki her iki koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir.

1. Katılım sağlanması planlanan bilimsel toplantının WOS (CPCI-SSH) kapsamında bir önceki dönemde düzenlendiğini gösteren kanıt belgesinin (WOS'tan alınabilmektedir),

2. İlgili bilimsel toplantının web sayfasında WOS (CPCI-SSH) kapsamında taranacağını gösterir kanıt veya bilimsel toplantı organizasyonundan alınacak kanıtın,

başvuru sırasında mutlaka verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu kapsamda değerlendirilmeyecek ve desteklenmeyecektir.

Web of Science Veritabanında CPCI Konferans Arama Örneği

 

Güncelleme Tarihi: 29 Şubat 2024

 

Bap Otomasyon programına girişte Google Chrome yada firefox programlarını  kullanınız!

 

Değerli Bilim İnsanı,

 

Birimimizin yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılacak çalışmalar neticesinde, sizlere daha hızlı hizmet verebilmek, gecikmeleri azaltabilmek ve kaynaklarımızı daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabilmek amacındayız. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

* Akademik Bilgi Sistemi (ABİS) oluşturulması,

* Proje Değerlendirme İzleme Sistemi (BAP OTOMASYONU) oluşturulması,

* BAP Uygulama Yönergesinin oluşturulması,

* Öncelikli araştırma alanlarının belirlenmesi çalışmaları,

* BAP Birimi idari yapılanmasının oluşturulması,

* Personel istihdamı ve eğitimleri,

* Proje destek miktarlarının ve uygulama esaslarının belirlenmesi

* Çalışma takviminin ilan edilmesi

* Projeler kapsamında satın alınan demirbaşlar envanterinin oluşturulması,

Yukarıda kısaca özetlenen çalışmaların bir kısmı tamamlanmış olup, diğer bir kısmı ise devam etmektedir. Oluşturulması planlanan sistemin, BAP Birimi tarafından desteklenen projelerin başvurusundan, sonuçlandırılmasına kadar proje, satın alma ve muhasebe işlemleri dahil tüm süreçlerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla tasarlanmaktadır. Bu sistemin sınırlı sayıdaki personel ile tasarlanıyor olması, uzun sayılabilecek zaman dilimi gerektirmektedir ve çalışmalar tamamlanıncaya kadar muhtelif aksaklıklar yaşanması da olasıdır. Ancak, sizlerinde görüş ve destekleri ile çalışmaların kısa sürede tamamlanması yönündeki gayretlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Olası sorularınız ve taleplerinizi, BAP OTOMASYONU üzerinden veya birimimizin ilgili bölümlerinin e-posta adresleri üzerinden iletmeniz, birim personelinin sizlere ait projelerin işlemlerini hızlı ve kesintisiz bir şekilde tamamlamalarına kolaylık sağlayacaktır. Bu nedenle her türlü soru veya taleplerinizi e-posta veya sistem üzerinden iletmenizi bekliyor, anlayışınız için çok teşekkür ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

 

BAP Koordinasyon Birimi

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__