Satınalma Duyuru Detay
(Onay No: 1011) 5 Kalem Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı Tüm Satınalma Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 07-12-2019 Son Geçerlilik Saati 23:00
Tarih 02-12-2019
Duyuru Detayı

 Aşağıda adı ve miktarı yazılı olan malzemeye  yukarıda belirtilen son gönderme tarihine saat  23:00'a kadar fiyat gönderilecektir. Şartnamesi olan alımlarda "Şartnameyi okudum ve kabul ettim" ibaresi teklif mektubuna yazılmalıdır. Teklif mektupları ve zarflar Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne hitaben olmalıdır.

ONAY SAYISI: 1011

1: Firma tekliflerini bapotomasyon sisteminden giriş yapılarak alınacak çıktı imzalandıktan sonra pdf formatında sisteme yüklenecektir. Aksi halde teklif geçersiz olacaktır.

2: Markalar belirtilecek, belirtilmeyen malzemelere ilişkin teklifler işleme alınmayacaktır.
3: Bu sayfanın altında gösterilen teklif mektubu kullanılacak, farklı şekildeki teklif mektupları kabul edilmeyecektir.
4: Kısmi teklif verilebilir. Alternatif teklif verilmeyecektir. Teklif edilen cihazların marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
5: Ürünlere ilişkin teslimat süreleri teklif mektuplarında mutlaka belirtilmelidir.(30 günden fazla olamaz)  Süreleri belirtilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Belirtilen süre içerisinde teslim edilmeyen malzemeler iptal edilecektir.
6: Tekliflerde verilen birim tutar toplam tutar kısmı açık ve doğru hesaplanmalıdır. Yanlış hesaplamalar verildiği şekliyle dikkate alınacaktır.
7: Teslim yerine kadar olan taşıma ve sigorta giderleri  yükleniciye aittir.
8: Montaj gerektiren durumlarda montaj  işlemleri yüklenici tarafından yapılacaktır. Eğitim gerektiren durumlarda proje yürütücüsüne cihaz başında gerekli  eğitim verilecektir.
9: Teklifler TL olarak verilmelidir.


Satınalınacak ürünler (Onay No: 1011)
Satın Alınacak Kalemler
No Satın Alınacak Kalem Miktar-Birim Teknik Şartname
1 Methanol Gradient Grade For Liquid Chromatography,20864.320-2,5lt 3 Adet Şartname-2_AS.docx
2 Kaba filtre kağıdı, 107.40.040 4 Adet
3 Sucrose for molecular biology, ≥99.5%,S0809-1kg 1 Adet
4 Cuvette, quartz, square, 10 mm path length 2ad/pk, 634-6018 2 Adet
5 Ultra Kalınlıklı Nitril Eldiven Blue Medium 100ad/pk,112-2372 5 Adet

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__