Önemli Duyuru Detay
Lisans ve ÖnLisans Araştırma Projeleri Kapsamında Desteklenen Projelerin Listesi - 2020 Bahar Yarıyılı Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 14-04-2022 Son Geçerlilik Saati 08:00
Tarih 31-03-2020
Duyuru Detayı

Lisans ve Önlisans Öğrenci Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projelerin listesi ekte sunulmuştur.

Hatırlatma:

Lisans ve Önlisans Öğrenci Araştırma Projesi Üniversitemizin Lisans ve Önlisans düzeyinde eğitim veren birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür. Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans ve önlisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur. Öğrencilerin bu projelerde araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin Önlisansta ilk 2 yarıyılını, Lisansta ilk 6 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olması gerekir. Genel Not Ortalaması bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar. Bir projede en fazla 5 öğrenci görev alabilir. Proje destek süresi en az 6, en çok 12 ay olabilir. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz.


EK DOSYALAR:
  1. Lisans ve Ön Lisans Araştırma Projeleri Sonuç Listesi - 2020 Bahar Yarıyılı.pdf

  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__