Önemli Duyuru Detay
Kongrelere Gidiş-Gelişlerde Uçak Bileti ve Katılım ücreti Ödemeleri ile İlgili Duyuru Tüm Önemli Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2017 Son Geçerlilik Saati 10:00
Tarih 04-04-2017
Duyuru Detayı

Kongre projeleri yurtdışı uçuş biletleri ile ilgili;

2017 yılı Kongre projeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda uçuş firmasına ait online biletler sunulması halinde , SEYAHAT ACENTELERİNİN FATURALARINA ÖDEME YAPILABİLECEK, AKSİ HALDE ÖDEME YAPILAMAYACAKTIR.  

Ödemelerde uçuşun gerçekleştirildiği firmanın orjinal bileti sunulma zorunluluğu vardır.

Firmanın bilet satış bürosu yoksa online biletler kabul edilecektir.

(Ancak üzerinde yolcu biletlerini düzenleyenin adı, soyadı, ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi kimlik numarası, düzenleme tarihi, yolcunun adı soyadı TC kimlik numarası, bilet üzerinde bulunmalıdır.) (Strateji daire Başkanlığı EBYS üzerinden gönderilen 68494990-010.03 sayılı yazısı) 

Kongre Katılım Ücreti Belgeleri ile ilgili;

İş, mal veya hizmet alımlarında, işin, malın veya hizmetin özelliğine veya alımın yapıldığı yere göre düzenlenmesi gereken belgelerden;

a)Faturayı,

b) Fatura yerine geçen belgelerden serbest meslek makbuzu, gider pusulası, müstahsil makbuzu, 

c) Kanunen yukarıdaki belgeleri düzenlemek zorunda olmayanlardan alınan bu Yönetmelik eki 1 örnek numaralı Harcama Pusulasını,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61 inci maddesi uyarınca düzenlenen muhasebe yetkilisi mutemetlerinin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönetmelikte belirlenen asgari bilgileri taşıyan alındıyı,

e)Yurtdışında yapılan iş ve hizmet alımları ile mal alım bedellerinin ödenmesinde ise, yerel teamüle uygun olarak düzenlenen ve birim amiri veya ilgili mevzuatında belirtilen yetkililerce onaylı tercümeleri ekli fatura veya benzeri belgeler kabul edilecektir. Uygun olmayan belgelere ödeme yapılmayacaktır.

önemle duyurulur....  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__