Genel Duyuru Detay
Kongre Projeleri ve Bilimsel Kongre Düzenleme Projeleri hakkında alınan önemli kararlar Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 10:40
Tarih 25-07-2019
Duyuru Detayı

27.06.2019 tarihli toplantısında BAP Üst Komisyonu tarafından alınan karar gereği;

KARAR NO :2019/06.48:  2019 yılından itibaren herhangi bir BAP proje desteği (kongre projesi, yayın/atıf projesi) ile yurtiçi veya yurtdışı bir kongrede Üniversitemiz adına Poster/Bildiri sunumu yapacak en fazla 20 öğretim elemanına destek verilmesine karar verilmiştir.

26.07.2018 tarihli toplantısında BAP Üst Komisyonu tarafından alınan karar gereği;

KARAR NO :2018/07.01:  Kongre Projeleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı bir Kongreye müracaat ederek  desteklenen, gerekli komisyon kararları, yurtiçi ve yurtdışı çıkış izinleri alınan öğretim elemanlarının uygun ve geçerli bir mazereti olmadığı sürece projelerinin iptal edilmemesine, Projesi iptal edilmeyen öğretim elemanının o yıl içerisinde başka bir kongreye müracaatının alınmamasına karar verilmiştir.

30.04.2018 tarihli toplantısında BAP Üst Komisyonu tarafından alınan karar gereği;

2019 yılından itibaren Bilimsel Kongre Düzenleme Projeleri kapsamında sadece yurt içinde düzenlenen kongrelere destek verilecektir.

Önemle duyurulur.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__