Genel Duyuru Detay
Kongre Projeleri 23.01.2018 - 26.07.2018 tarihli kararlar ve ve Bilimsel Kongre Düzenleme Projeleri hakkında 30.04.2018 tarihli karar Tüm Genel Duyurular
Son Geçerlilik Tarihi 31-12-2019 Son Geçerlilik Saati 10:40
Tarih 31-07-2018
Duyuru Detayı

23.01.2018 tarihli toplantısında BAP Üst Komisyonu tarafından alınan karar gereği;

KARAR NO :2018/01.27:  2018 yılı Kongre Projeleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı bir Kongrede Üniversitemiz adına Poster / Bildiri sunum yapacak max. 20 öğretim elemanına destek verilmesine karar verilmiştir.

26.07.2018 tarihli toplantısında BAP Üst Komisyonu tarafından alınan karar gereği;

KARAR NO :2018/07.01:  Kongre Projeleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı bir Kongreye müracaat ederek  desteklenen, gerekli komisyon kararları, yurtiçi ve yurtdışı çıkış izinleri alınan öğretim elemanlarının uygun ve geçerli bir mazereti olmadığı sürece projelerinin iptal edilmemesine, Projesi iptal edilmeyen öğretim elemanının o yıl içerisinde başka bir kongreye müracaatının alınmamasına karar verilmiştir.

30.04.2018 tarihli toplantısında BAP Üst Komisyonu tarafından alınan karar gereği;

2019 yılından itibaren Bilimsel Kongre Düzenleme Projeleri kapsamında sadece yurt içinde düzenlenen kongrelere destek verilecektir.

KARAR NO:2018/04.50: BAP Üst Komisyonu tarafından ek gündem olarak görüşülen;

  • Araştırma projeleri öncelikli alanlarla ilgili çağrıya 2019 yılı ocak ayında çıkılmasına,
  • 2019 yılından itibaren Bilimsel Kongre Düzenleme Projeleri kapsamında sadece yurt içinde düzenlenen kongrelere destek verilmesine karar verildi.

Önemle duyurulur.  • __short_title__ __title__
  • __title__
  • __title__
  • __count__